Menu / szukaj

Historia Zboru

W tym roku w październiku (2011) jak Bóg pozwoli doczekamy się dziesiątej rocznicy oficjalnego powołania do życia Zboru ChWZ w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 52. Poprzez doświadczenia tych kilku lat utwierdzeni jesteśmy w wierze, że powołanie to dokonało się według Bożego planu i widzimy w tym kierownictwo Ducha Świętego.

Wspólne zdjęcie zboru z roku 2006

Wspólne zdjęcie zboru z roku 2006

W dniu „powołania do życia” Zboru w październiku 2001 roku było nas 23 członków (sióstr i braci po chrzcie), nie licząc dzieci i sympatyków. Większość z nas była już od wielu lat ludźmi wierzącymi. Wzrastaliśmy w wierze i aktywnie pracowaliśmy na niwie Pańskiej w Kościele Zielonoświątkowym w Zborze „Arka” w Gliwicach.

modlitwa.jpeg

Modlitwa o nauczycieli szkółki

Cofnijmy się do lat 90. Pojawiło się wówczas mnóstwo niebiblijnych nauk wypaczających prostą drogę Pańską. Bóg w swojej miłości pobudził grupę swoich dzieci do szukania Jego Oblicza. Spontanicznie zaczęliśmy się spotykać w grupach siedmio i dziesięcioosobowych po domach i w modlitwie przed Panem oczekiwaliśmy na jego światło. Bóg jest wierny – w roku 1999 otrzymaliśmy odpowiedź, że w mieście Gliwice Bóg pragnie powołać nowy Zbór Pański. W krótkim czasie Bóg potwierdził swoją wolę przez proroctwa – jedną siostrę, a także przez brata podczas spotkania w Warszawie.

Chór zboru

Chór zboru

Mając prorockie potwierdzenie byliśmy utwierdzeni w sercach, że jest potrzeba powołania nowego zboru. Z tym przekonaniem w grupie braci i sióstr kilkakrotnie spotykaliśmy się na modlitwie u braterstwa Świderskich oraz u braterstwa Guńków w Gliwicach – Ostropie, prosząc Boga o dalsze jego kierownictwo i miejsce dla zgromadzeń, oraz wskazanie, w jakiej społeczności powinniśmy się zarejestrować. Bóg posłał nas do zboru Ch.W.Z. w Zabrzu, gdzie spotkaliśmy się z wielką przychylnością tamtejszych braci: Kazimierza Poręby, Andrzeja Poręby, Witolda Twardowskiego i innych. Po kilku spotkaniach i wspólnych modlitwach doszliśmy do przekonania, że nie ma przeszkód, aby zgodnie z wolą Bożą powołać nowy Zbór Ch.W.Z. w Gliwicach. Dnia 14 października 2001 roku odbyło się pierwsze nabożeństwo w miejscu, gdzie zgromadzamy się do dzisiaj, to jest przy ul. Kozielskiej 52 w Gliwicach. Powołano Radę Zboru: pastor – Manfred Macalla, z-ca pastora – Wiesław Świderski oraz diakonów Władysława Krężla i Kazimierza Wolffa. Ponadto jest wśród nas pięciu braci regularnie dzielących się Słowem Bożym na nabożeństwach. Powołanie rady zborowej zostało potwierdzone przez orzeczenie prorockie.

Ordynacja braci starszych

Ordynacja braci starszych

W końcu grudnia 2001 roku odbyła się ordynacja braci przez włożenie rąk i modlitwę braci Romana Jawdyka i Andrzeja Poręby. Dzięki Bożemu Błogosławieństwu Zbór wzrasta duchowo i liczebnie. Liczy już 43 członków nie licząc młodzieży i dzieci i sympatyków. W roku 2005 sześć osób potwierdziło swoją przynależność do kościoła Jezusa Chrystusa przez chrzest wodny. W niedzielnych nabożeństwach uczestniczy 50–70 osób. Głównie prowadzimy działalność misyjną w Areszcie Śledczym w Gliwicach, w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich oraz współpracujemy z misją „ELIM” z Wisły, zwiastując Ewangelię w ośrodkach dla osób uzależnionych. W pracy tej Bóg szczególnie używa braterstwa: Annę i Mirosława Gregorków, Edwarda Lachtarę, Dariusza Bednarko, Kazimierza Wolffa, Władysława Krężla, Marka Letkiewicza, Dariusza Wańka, Adama Wolffa, Henryka Meronickiego. Prowadzimy regularne nauczanie dzieci Słowa Bożego w „szkółce niedzielnej”. Pracę z młodzieżą prowadzi brat Janusz Górecki. Oprócz ewangelizacji indywidualnej wychodzimy wspólnie na rynek i do parku, zwiastując Słowo Boże i rozdając Nowe Testamenty. Wielu spośród nas odczuwa pragnienie głębszej społeczności z Bogiem wiedząc, że tylko wtedy owoc naszej pracy będzie trwały.

Podziękowanie ustępującemu pastorowi

Podziękowanie ustępującemu pastorowi

Wprowadzenie w urząd pastora

Wprowadzenie w urząd nowego pastora

W dniu 26.12.2010 odbyło się uroczyste nabożeństwo, na którym wspólnie podziękowaliśmy pastorowi Manfredowi Macalla (który zrezygnował z dalszej służby) za dziewięcioletnią służbę. W czasie tego nabożeństwa został wprowadzony w urząd pastora Wiesław Świderski, przez braci Romana Jawdyka i Andrzeja Porębę. Od 02.01.2011 spotykamy się przy ul. Staromiejskiej 4b w Gliwicach – Łabędach w budynku, w którym nadal wykonujemy remont.

Budynek zborowy (w trakcie remontu)

Budynek zborowy (w trakcie remontu)