Menu / szukaj

Służba więzienna

Areszt Śledczy w Gliwicach

Już prawie od 6-ciu lat w czwartki i piątki każdego tygodnia kilku braci z naszego zboru (mają stałe przepustki upoważniające do wstępu na teren aresztu) pełni posługę chrześcijańską w Areszcie Śledczym w Gliwicach.

W spotkaniach uczestniczy od 1 do kilku osadzonych jednocześnie. Są to ludzie z bardzo dużym bagażem „doświadczeń i przeżyć”, z różnymi oczekiwaniami w stosunku do nas.

Pan Bóg błogosławi naszą posługę i przez Duch Świętego potwierdza nam swoją obecność na spotkaniach, gdyż jesteśmy Jego świadkami, głosimy nie religię, lecz Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

Do służby tej jesteśmy wysyłani przez zbór, który stoi za nami w modlitwie.

Owocem naszego usługiwania jest kilka uratowanych osób (dusz), którzy pokutowali i przyjęli dar życia w Jezusie Chrystusie. Ponadto Wielu słyszało ewangelię, ziarno Słowa Bożego zostało zasiane.

Kazimierz Wolff

Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich

Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus chodził po ziemi często spotykał się z ludźmi, którzy byli uciemiężeni, potrzebowali uwolnienia, pomocy, pocieszenia.

Chcąc naśladować naszego Pana, oraz wypełnić jego słowo z Ew. Mateusza 25;36

„Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie”.

Przed sześciu laty rozpoczęliśmy służbę pośród skazanych w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich. Dzięki przychylności władz tamtejszego zakładu karnego możemy co sobotę gromadzić się na spotkaniach. Głównym celem tych spotkań jest zwiastowanie ewangelii i modlitwa. W czasie spotkań skazani dzielą się swoimi problemami, staramy się w miarę naszych możliwości pomóc w ich rozwiązaniu.

W ciągu kilkuletniej służby doświadczyliśmy wiele Bożej łaski – 5 osób potwierdziło swoje nawrócenie przyjmując chrzest wodny.

Dwa razy w roku organizujemy ewangelizację połączoną z koncertem pieśni i świadectwami.

Główny ciężar służby wziął na siebie br. Edward Lachtara. W służbie udzielają się też bracia: Dariusz Bednarko, Dariusz Waniek, Manfred Macalla.

Doświadczenie wiary przeżyte za kratami może otworzyć przed osadzonymi nowe możliwości życiowe po odbyciu kary. Pomimo uwikłania swojego życia w szarą i ponurą więzienną rzeczywistoś, tylko w jedności z Chrystusem znajdujący się w odosobnieniu człowiek może odnaleźć swą drogę opartą na Słowie Bożym i wartościach chrześcijańskich.

Manfred Macalla

Zdjęcia

Ewangelizacja w Zakładzie Karnym.