Menu / szukaj

Zasady Wiary

Podstawowe Zadady Wiary Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej

Wierzymy w:

 1. Jedynego Wszechmogącego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 2. Pismo Święte jako Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego, jest jedynym, najwyż-szym autorytetem w sprawach: prawdy, wiary i życia.
 3. Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który przyszedł w ciele na świat (narodził się z Marii Panny), aby przez swą męczeńską śmierć i zmartwychwstanie zbawić grzeszników. Jest jedynym Pośrednikiem i Orędownikiem.
 4. Zbawienie z łaski jako dar Bożej miłości.
 5. Nowonarodzenie z wody i Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego.
 6. Chrzest Duchem Świętym oraz w prowadzenie i dary (charyzmaty) Ducha Świętego.
 7. Konieczność przyjęcia chrztu wodnego (przez zanurzenie), Wieczerzy Pańskiej (pod po-stacią chleba i wina oraz z umywaniem nóg ). W pomazanie olejem (ku uzdrowieniu).
 8. Kościół (ciało Jezusa Chrystusa), którego głową i budowniczym jest Jezus Chrystus.
 9. Powszechne zmartwychwstanie (wszystkich ludzi) i sąd Boży oraz życie wieczne (zbawio-nych) i wieczne potępienie.
 10. Odrodzone (nowe) doczesne życie chrześcijanina, tj.:
  1. modlitwa za władzę i postępowanie uczciwe, sprawiedliwe, święte (w tym bez nałogów),
  2. poszanowanie godności każdego człowieka,
  3. sumienne wykonywanie obowiązków (w: domu, szkole, pracy, społeczeństwie),
  4. dbanie o: nierozerwalność małżeństwa (związek kobiety i mężczyzny), rodzinę, rodzicielstwo i macierzyństwo.
  5. ochronę życia (w tym nie odbywanie służby wojskowej).

Zasady Wiary są integralną częścią Statutu ChWZ