Menu / szukaj

Kościół przyjazny dla użytkownika

„Przyjazny dla użytkownika” – tego sformułowana po raz pierwszy użyto, aby opisać oprogramowanie i sprzęt komputerowy, które są proste w obsłudze. Zwrot funkcjonuje obecnie także jako określenie kościołów, które są niezwykle przyjazne i nie stawiają zbyt wysokich wymagań.

W praktyce, podejście to staje się przyczyną zapożyczania ze świata różnych form rozrywki pomagających przyciągnąć „poszukujących” lub „będących poza kościołem” poprzez odwoływanie się do ich cielesnych zainteresowań. Oczywistym rezultatem tej troski o niewierzących jest zaniedbywanie wierzących oraz ich duchowych potrzeb.

Czytaj dalej